Toepasselijke voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht, tezamen met de Nederland ICT Voorwaarden. Een kopie van deze voorwaarden kun je hier downloaden:

Algemene Voorwaarden Angarde

Nederland ICT Voorwaarden

Privacy

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze  opdrachtgevers, flexmedewerkers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Neem via onderstaande link kennis van onze omgang met privacy.

Ga naar Angarde Privacy

Microsoft
Outsystems
Java
Oracle