Privacy Statement

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze  opdrachtgevers, kandidaten, werknemers, flexmedewerkers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Angarde Professionals in ICT B.V. is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die u bij ons achterlaat. Dit zijn onze gegevens:

Bedrijfsadres: Burgemeester Verderlaan 15E, 3544 AD Utrecht

Bij vragen of klachten omtrent privacy en veiligheid kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming bij Angarde via privacy@angarde.nl.

Welke persoonsgegevens worden voor welke doeleinden verwerkt?

Angarde verwerkt de persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties en uiteraard ook van haar eigen werknemers. Deze verwerking voert Angarde uit om bijvoorbeeld de klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, het personeel uit te kunnen betalen, orders te kunnen plaatsen bij leveranciers en voor promotie- of marketingdoeleinden. Ook kan er een wettelijke verplichting bestaan om bepaalde gegevens bij te houden. Angarde is deze gevallen is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Daarnaast kan Angarde persoonsgegevens verwerken voor derden. Dit doen wij dan als ICT dienstverlener, bijvoorbeeld bij het hosten van een database van een klant. Angarde is in dat geval de Bewerker van de betreffende persoonsgegevens. Omdat Angarde dan niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens (dit is en blijft de Verantwoordelijke, de eigenaar dus), worden in dat geval nadere afspraken met de klant gemaakt en vastgelegd in een zogenaamde bewerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Angarde verwerkt en op welke wijze de gegevens worden beschermd voor die klant.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Angarde gebruik van verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo heeft Angarde maatregelen genomen om alleen de noodzakelijke personen toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens en worden veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd. Alle medewerkers van Angarde hebben een geheimhoudingsplicht en daarvoor getekend.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan andere partijen gegeven of verkocht worden. Indien we gebruik maken van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u bij ons?

U heeft als betrokkene het recht om zonder enige bijkomende kosten inzage te hebben in uw persoonsgegevens die Angarde verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heeft u recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken.

U heeft het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Uw verzoek tot uitoefening van de voormelde rechten kunt u toezenden naar de afdeling privacy@angarde.nl. Vragen of opmerkingen over het Angarde beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres worden toegestuurd.

Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website, andere verwerkingen plaatsvinden dan hier zijn beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via dit privacy statement op onze website gepubliceerd. Controleer de privacyverklaring regelmatig om eventuele wijzigingen te kunnen beoordelen.

Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds mei 2018.

Meten zakelijk gebruik van de website

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Als u als ondernemer niet wilt dat een Leadinfo-gebruiker u ziet, dan kunt via deze link uw bedrijfsnaam blokkeren. Al de Leadinfo gebruikers zien dan niet langer dat u hun site bezoekt.

Microsoft
Outsystems
Java
Oracle